Proffs på sopor
Avfallshantering är en utmaning som kräver nya lösningar för nya tider. Ronnie Pettersson driver sedan fem år tillbaka Miljöhuset i Stockholm AB tillsammans med sonen Ted. De har specialiserat sig på att sanera soprum och sopkärl och agerar även konsulter åt renhållningsbolag och bostadsrättsföreningar i frågor som rör avfall och soputrymmen. Dessutom säljer de specialbyggda mindre sopbilar för trånga stadsmiljöer där större bilar har svårt att ta sig fram.
Gällande saneringsdelen så är det oftast fasta kunder som med jämna mellanrum anlitar Miljöhuset för att tvätta soprum och sopkärl. Allt för att miljön i dessa utrymmen ska vara så bra som möjligt för både avfallshanterare och boende i fastigheterna som nyttjar dem.
- Vi har uppdrag åt flera av de stora renhållningsbolagen och använder egna bilar med stora vattentankar för både rent vatten och det smutsiga vattnet efter rengörningen, berättar Ronnie.
Miljöhusets egna lastbilar är dessutom utrustade med en ficka där soporna förvaras under tiden sopkärlen rengörs. Nyligen fick de också sitt första uppdrag med rengörning av den nya typen av underjordsbehållare. Det är ett nytt system där behållaren är nedgrävd under marken och där bara inkastet syns. Ett mycket rationellt system för alla parter.

Som konsulter hjälper Miljöhuset åkerier och renhållningsbolag att se över organisationen för bättre effektivitet. Åt bostadsbolag upprättar de avfallsplaner och hjälper till i utformningen av nya, eller ombyggnader av befintliga soprum.
- Vi försöker tipsa om belysning och fönster för insyn, det händer tyvärr att folk är inne och rotar i soprummen, förklarar Ronnie.
En tredje del av Miljöhusets verksamhet rör alltså utveckling och import av mindre sopbilar för trängre utrymmen.
- Nyligen har vi levererat en mindre sopbilar för användning i Gamla Stan i Stockholm, berättar Ronnie.
Ständig utveckling och problemlösning driver far och son Pettersson, vilket gör att Ronnie ser ljust på framtiden.
- Miljöfrågor och avfallshantering kommer att vara i fokus lång tid framöver, avslutar Ronnie.


Miljöhuset i Stockholm

Bransch:
Åkeri

Telefon: 0702-06 09 06
Fax: 08-500 286 11


Email:
ronnie@miljohuset.info

Hemsida:
www.miljohuset.info

Adress:
Miljöhuset i Stockholm
Lagervägen 4
13650 Haninge

| 13 SENASTE FÖRETAGEN